Menu

Om korpset


Bodø Harmonimusikk (ofte kalt "harmonien") ble stiftet i 1892, og er et av Nord-Norges eldste korps. Korpset har vært et aktiv innslag i bybildet i alle år, med unntak av krigsårene 1940-45.

Harmonien satser på å gi medlemmene musikalsk utvikling og utfordringer gjennom spennende repertoarvalg og profesjonell instruksjon på øvelser og seminarer. En viktig utfordring for korpset er å styrke samarbeidet med andre kulturaktører i distriktet. Dette gjøres blant annet gjennom felles konserter og arrangementer - til glede for byens befolkning!

I dag er Bodø Harmonimusikk et levende korps med aktive og dyktige medlemmer. Vi vil bestrebe å utvikle oss musikalsk, fremheve spillegleden og entusiasmen og være et godt sosialt tilbud til alle våre medlemmer. Korpset har tradisjon for å delta i NM Janitsjar, og har 1. plass i 4. divisjon (2015) som beste resultat så langt. I 2016 oppnådde vi en strålende 4. plass i 3. divisjon.

I tillegg arrangeres Nyttårskonserten hvert år, med profesjonelle gjester, solister og dansere på høyt nivå.

Korpset har faste øvelser hver tirsdag fra kl 19-22.
Øvelsene foregår i gymsalen til Aspåsen skole.