Menu

Historikk


Starten 1892 | Bymusikken til Bodø Harmonimusikk

I februar 1892 ble den gamle hornmusikken, eller "bymusikken" reorganisert og det nye navnet var Bodø Harmonimusikk. Navnet kommer mest sannsynlig fra uttrykket "Harmonie-Musik" som ble brukt på komposisjoner skrevet utelukkende for blåse-instrumenter.

Korpsets første dirigent var Martinius Anasis Haakonsen. Han dirigerte korpset fram til 1904. Korpset første opptreden var 17.mai 1892 i nordavind og snøbyger. I januar 1893 holdt harmonimusikken sin første konsert for innbudte gjester, der blant annet Haakonsens "Festmarsch" ble fremført for et meget begeistret publikum.

Allerede i 1893 fikk korpset sin første uniform - en mørkeblå fløyelslue med monogrammet "B.H.M" på. Fra 1904 fram til 1937 ble korpset dirigert av byens kjente komponist Fritjof Anderssen.

Det var først i 1955, at det ble klart at korpset ble stiftet så tidlig som i 1892. Før dette trodde man at korpset ble stiftet i 1922.

Korpset ble reorganisert i 1922, noe jordmor Anna Krutnes skal ha æren for. Hun la det økonomiske grunnlaget med alt hun skaffet til veie. I denne tiden ble korpset på folkemunne kalt for "Krutnes-musikken".

Fra midten av 50-tallet ble vanlig å ta opp ungdommer fra skolekorpsene. Bodø Folkeskoles Guttekorps og Saltvern skolekorps tilførte harmonien nye og yngre medlemmer, noe som gjorde at den typiske "voksenmusikken" ble borte. Denne prosessen tok lang tid og var ikke helt over før i begynnelsen av 1970 årene.

Det var først i 1954 at jenter kom med i korpsbevegelsen, men det gikk lang tid før det ble vanlig at jenter spilte i voksenkorps.
Bodø Harmonimusikk anno 1952
Første rekke fra venstre: B. Kristiansen, A. Valle, 0. Bjørnsen, N. Johnsen, A. Jensen, H. Henriksen, T. Berg, Chr. Fredriksen, T. Larsen.
Annen rekke fra venstre: A. Anne, B. Moen, K. Jonassen, R. Torgersen, 0. Nordhaug, P. Thorstensen, A. Vaag, G. Moxness, R. Pedersen, T. Kristensen.
Tredje rekke fra venstre: J. Klette, K. Tidemann, R. Jensen, 0. Valgt, S. Bogen, H. Kristensen, A. Hansen, H. Kvarsnes.
Fjerde rekke fra venstre: J. Karlsen, T. Molland, E. Jacobsen, R. Kristensen, L. Wenseth, R. Karlsen.